Til præster
Tilladelse til at anvende Biblen 2020 i gudstjenesten

Tilladelse til at anvende 'Bibelen 2020' ved gudstjenester

Meddelelse fra biskoppen ang. anvendelse af Bibelen 2020 ved gudstjenester. 

20. marts i år udkom 'Bibelen 2020'. I forbindelse med udgivelsen skrev Bibelselskabet blandt andet:

- 'Bibelen 2020' er en nudansk oversættelse med fokus på flow og forståelighed. Den nye oversættelse erstatter ikke den autoriserede oversættelse fra 1992, men kan fungere som en lettere tilgængelig 'første bibel' for nye bibellæsere. Vi håber, den nye bibel vil blive flittigt brugt i undervisning og studiekredse rundt omkring. 

Dette håb kan jeg kun dele, men det er også vigtigt, at menigheden får kendskab til den nye oversættelse i gudstjenestelig sammenhæng. 

Derfor vil jeg med denne skrivelse give tilladelse til, at man anvender 'Bibelen 2020' til højmesser og andre gudstjenester, til og med udgangen af juni måned 2021. 

Tak, om I via provsten vil indsende en kort evaluering af jeres erfaringer med at bruge 'Bibelen 2020'. 

Den nye oversættelse må IKKE bruges i ritualerne, det vil sige ved dåb, nadver, vielse, begravelse mv. Hvis man vælger at anvende den nye oversættelse, skal det besluttes på et menighedsrådsmøde.

Biskop
Henning Toft Bro