aalborgstift.dk
Til menighedsråd

Information til menighedsråd i Aalborg Stift 

Find vejledninger, links og anden nyttig viden, for dig, der er allerede er aktiv i et menighedsråd og for dig, der gerne vil vide mere.

Stiftsmenighedsrådsstævne

Pga. coronasituationen, er arrangementet rykket til d. 7. maj 2022

Grundet COVID-19 restriktionerne har vi været nødsaget til at aflyse Stiftsmenighedsrådsstævnet, som skulle have fundet sted lørdag den 8. maj 2021.

Stiftsmenighedsrådsstævnet holdes sædvanligvis hvert fjerde år i maj måned efter menighedsrådsvalget det foregående år i november. 

Vi har fastsat den nye dato for stiftsmenighedsråds stævnet og det bliver Lørdag den 7. maj 2022.

Det vil blive afholdt i Aalborg kongres og Kulturcenter. Dagen indledes med gudstjeneste i fire af byens kirker, hvis det er muligt. Et udførligt program for dagen vil blive sendt til de nye menighedsråd, præster og provster forventelig i marts måned 2022. Ligesom der vil blive oplyst om, hvordan man tilmelder sig dagen.

Biskop
Henning Toft Bro

Invitation – Aalborg Stift rykker ud

Mød medarbejdere fra Stiftsadministrationen, og få hjælp til jeres sager. Afslut dagen med et gå-hjem møde.

Aalborg Stift rykker i hvert kvartal af 2021 ud i stiftet for at tilbyde hjælp til menighedsråd og afholde et gå-hjem møde. I første kvartal 2021 bliver mødet afholdt virtuelt, grundet den nuværende situation med corona-virus. De tre andre dage vil blive forskellige steder rundt i stiftet.

Læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig

Har I styr på webtilgængeligheden?

Kirkernes hjemmesider skal være tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser. Der skal tillige udvikles en tilgængelighedserklæring til hvert websted.

Læs mere

Coronavirus og folkekirken

På temasiden er samlet al relevant info om, hvordan kirkerne skal forholde sig til COVID-19-pandemien. Siden er henvendt til alle kirker, ansatte og frivillige i Aalborg Stift. OPDATERES LØBENDE.

Læs mere