Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Nyheder om arbejdsmiljø

Aktuelt om arbejdsmiljø

Indberetninger til whistleblowerordning

11.03.24

Der var ingen indberetninger til whistleblowerordningen i Aalborg Stift i 2022-2023.

Folkekirkens ledende parter i fælles fodslag for godt arbejdsmiljø

11.03.24

Biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd er klar med en række fælles initiativer, der skal tydeliggøre ledelsen og bekæmpe mobning.

Månedsbrev om arbejdsmiljørapport

15.02.24

Det skal være trygt at gå på arbejde, og vi har redskaberne til at forebygge og løse problemerne, skriver biskoppen i sit månedsbrev til ansatte og frivillige.  

Arbejdsmiljødøgnet 2024

01.02.2024

Provster, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter var samlet til arbejdsmiljødøgn i Aalborg om forpligtende relationer og den nye undersøgelse af arbejdsmiljøet for folkekirkens ansatte.

Ny undersøgelse: Stor jobtilfredshed i folkekirken

24.01.2024

En ny landsdækkende undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken viser stor jobtilfredshed og trivsel blandt ansatte, men også behov for mere tydelig og professionel ledelse til håndtering af svære sager.

Nordjysk kirke modtager arbejdsmiljøpris

06.12.23

Abildgård Kirke i Frederikshavn er udpeget til Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023 for at yde en ekstraordinær indsats, der har ført til øget trivsel blandt medarbejderne.

Minister fjerner undtagelse fra ligebehandlingsloven

14.11.23

Menighedsråd skal ikke længere kunne fravælge kvindelige kandidater til præstestillinger på baggrund af køn.

To nordjyske kirker nomineret til arbejdsmiljøpris

14.11.23

Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring og Abildgård Kirke i Frederikshavn er blandt de nominerede til Folkekirkens Arbejdsmiljøpris, som uddeles for første gang.

Månedsbrev om ledelsesseminar

02.09.23

Alle har i arbejdslivet brug for en god ledelse, og folkekirken løser bedst sin opgave - at forkynde evangeliet til håb og trøst - hvis ledelsen er god og ligeværdig, skriver biskoppen i sit månedsbrev til ansatte og frivillige.

Aalborg Stift sætter fokus på god ledelse

01.09.23

Aalborg Stift sætter 23. september 2023 fokus på god ledelse med et seminar for alle menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Månedsbrev om 75-året for kvindelige præster

04.23

Vi har hverken kvindelige eller mandlige præster i Aalborg Stift. Vi har slet og ret blot præster. Præster skal nemlig ikke vurderes på deres køn, men på deres forkyndelse, skriver biskoppen i sit månedsbrev til ansatte og frivillige.

Nye muligheder for at forbedre præsters psykiske arbejdsmiljø

28.03.23

Nye uddannelsestilbud, supervision og en intensivering af præsters teamsamarbejde kan forbedre præsters psykiske arbejdsmiljø. Det er resultatet af et femårigt projekt, som er afsluttet med en evalueringsrapport fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Fælles handleplan for folkekirkens arbejdsmiljø

19.09.22

Folkekirkens parter og Kirkeministeriet er for første gang gået sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet.

Fokus på psykisk arbejdsmiljø i folkekirken

23.08.22

Det er helt uacceptabelt, at ansatte i folkekirken bliver mobbet og talt ned til, siger biskop Thomas Reinholdt Rasmussen.

Krænkende handlinger i folkekirken er uacceptable 

08.06.22

Fælles erklæring fra landets biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd: Vi accepterer ikke krænkende handlinger og seksuel chikane i folkekirken.