Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøudvalg

Organisering: Arbejdsmiljø

I Aalborg Stift har stort fokus på udvikling af det gode arbejdsmiljø. Her finder du oplysninger om stiftets miljøudvalg og de lokale arbejdsmiljøgrupper i Aalborg Stift.

Hvis du oplever udfordringer som angår arbejdsmiljøet – hvis du har dårligt samarbejde med en kollega, en overordnet, dit menighedsråd eller en anden ansat, eller hvis du fx oplever mobning, chikane eller stress, kan du kontakte din arbejdsmiljøgruppe.

Arbejdsmiljøudvalget

På stiftsniveau befinder arbejdsmiljøudvalget sig. Det er arbejdsmiljøudvalgets opgave at varetage de overordnede strategiske opgaver vedrørende arbejdsmiljøarbejdet. 

Arbejdsmiljøudvalget arrangerer tillige kurser og netværksmøder for de lokale arbejdsmiljørepræsentanter. Det består af to præster, som er valgt af stiftets arbejdsmiljørepræsentanter, to provster, som er valgt af provsterne, og stiftets biskop, som er formand og født medlem.

 

Arbejdsmiljøudvalget består af:

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen

Provst Mette Moesgaard Jørgensen

Provst Folmer Toftdahl-Olesen

Arbejdsmiljørepræsentant Kristian Gram Schjoldager

Arbejdsmiljørepræsentant Henriette Rosendal

Arbejdsmiljøgrupper for provstiets præster

I hvert provsti er der nedsat en arbejdsmiljøgruppe for provstiets præster. Det er arbejdsmiljøgruppens opgave at varetage det daglige og lokale arbejde med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 

Gruppen fungerer samtidig som bindeled mellem præsterne og arbejdsmiljøudvalget i arbejdsmiljømæssige sammenhænge. Den består af arbejdsmiljørepræsentanter, som vælges blandt præsterne i provstiet, samt provsten, der er født medlem.

Oversigt over arbejdsmiljøgrupper i Aalborg Stift (under opdatering):

Aalborg Budolfi Provsti 
Domprovst Jacob Køhn Andersen 
Arbejdsmiljørepræsentant Henriette Rosendal 

Aalborg Nordre Provsti
Provst Ole Rysgaard Madsen
Arbejdsmiljørepræsentant Ane Sund Katborg 

Aalborg Vestre Provsti 
Provst Anna Døssing Gunnertoft 
Arbejdsmiljørepræsentant Tine Zinck Damgaard 

Aalborg Østre Provsti 
Provst Christian Bjørn Krüger
Arbejdsmiljørepræsentant Line Vesterlund

Brønderslev Provsti
Provst Lise Lundgreen
Arbejdsmiljørepræsentant Ann Sofi Lægsgaard Andersen 

Frederikshavn Provsti 
Provst Peter Jessen 
Arbejdsmiljørepræsentant Peter Thøgersen 

Hadsund Provsti
Provst Carsten Bøgh Pedersen 
Arbejdsmiljørepræsentant Iben Brejner Højgaard 

Hjørring Nordre Provsti 
Provst Winnie Nørholm Rischel 
Arbejdsmiljørepræsentant René Højgaard Olsen

Hjørring Søndre Provsti
Provst Niels Christian Scheel Lassen
Arbejdsmiljørepræsentant Katrine Kjeller Petersen 

Jammerbugt Provsti
Provst Folmer Toftdahl-Olesen 
Arbejdsmiljørepræsentant Kristian Gram Schjoldager 

Rebild Provsti 
Kst. provst Carsten Bøgh Pedersen 
Arbejdsmiljørepræsentant Rikke Visby Wickberg 

Sydthy Provsti
Provst Line Skovgaard Pedersen 
Arbejdsmiljørepræsentant Lisbeth Thomsen

Thisted Provsti
Provst Lisbeth Damgren
Arbejdsmiljørepræsentant Inger Hørning 

Morsø Provsti 
Provst Mette Moesgaard Jørgensen 
Arbejdsmiljørepræsentant Astrid Glargaard

Mere information på Folkekirkens IntraNet