aalborgstift.dk
Stiftsrådet

Stiftsrådet

Stiftsrådets formål er blandt andet at understøtte det lokale kirkelige liv, at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler på vegne af menighedsrådene samt at oprette stiftsudvalg for forskellige områder efter behov.

Stiftsrådets aktiviteter er koncentreret om:

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster
  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Kommende møder

10. november 2021

 

Læs seneste mødereferat