aalborgstift.dk
Stiftsadministration

Stiftsadministrationen 

Stiftsadministrationen fungerer som sekretariat for biskoppen, stiftsøvrigheden og stiftsrådet og som rådgivere for provstier, menighedsråd og menigheder i stiftet inden for jura, byggesager, personalesager og andre emner, som berører menighedsrådenes opgaver.

Stiftadministrationen er tilbage på stiftskontoret i Aalborg

Aalborg Stifts medarbejdere er nu igen fysisk til stede på stiftskontoret på Thulebakken 1, 9000 Aalborg.

Åbningstider: Man-tors kl. 8.00-16.00 og fre kl. 8.00-13.00.

Telefontid: Man-tors kl.10.00-15.00 og fre kl. 10.00-13.00.

Medarbejderne er også fortsat tilgængelige på stiftets officielle mailadresse kmaal@km.dk.

Der kan sendes direkte spørgsmål til stiftets medarbejdere. Find en oversigt her.

Post til stiftets hovedpostkasse kmaal@km.dk vil blive behandlet løbende. Du er velkommen til at stile din mail til den medarbejder, du ønsker kontakt med. Vi vil sørge for, at den relevante medarbejder kontakter jer på mail eller telefon.

Stiftsadministrationen i Aalborg Stift holder lukket Grundlovsdag fredag den 5. juni 2020.

Med venlig hilsen

Aalborg Stift