Stiftsudvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Aalborg Stifts diakoniudvalg har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde. Udvalget arbejder med vidensdeling og konkrete værktøjer til diakoni.

Udvalgets opgaver er at:

 • kortlægge diakonale aktiviteter, såvel i sognene som på organisations-/institutionsniveau og ajourføre denne kortlægning
 • informere om diakoni på stiftets hjemmeside
 • arrangere debat-, kursus- og inspirationsdage om diakoni
 • inspirere til afholdelse af diakoniens dag i flest mulige sogne/provstier
 • opbygge idébank for diakonale initiativer
 • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
 • formidle erfaringer fra diakonale initiativer i andre stifter
 • stille forslag til stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer
   

Eksempler på diakonale tiltag i Aalborg Stift:

 • Ældre
 • Særligt udsatte
 • Børn/familier
 • Voksne
 • Unge

Inspiration til diakoni 

 

Bliv inspireret  til nye diakonale aktiviteter.

Se inspirationsoversigten

Diakoniudvalget

Annelise Skjerning Hejlskov
Formand / sognepræst i Farstrup
98 68 60 11 / ass@km.dk

Paul Holm
Næstformand / formand for diakonkonventet i Aalborg Stift
98 25 53 22 / paul-holm@mail.tele.dk

Henning Toft Bro
Biskop
98 18 80 88 / kmaal@km.dk

Lena M. Bentsen
Korshærs- og arresthuspræst
24 40 62 04 / lmb@km.dk

Ole Elbæk
Leder af Folkekirkens Familiestøtte
30 32 22 30 / olep@km.dk

Susanne Houmøller
Referent / Leder af Den Blaa Sociale Café, Hjørring
shj@blaakors.dk

Vibeke Bach Hansen
Kirke- og kulturmedarbejder i Bangsbostrand
98 42 82 07 / smh.bangsbostrand@mail.tele.dk

Ivana Høgagard
Sogne- og diakonipræst
24 65 46 39 / lh@km.dk

Joan Amalie Holck
Diakonipræst i Morsø Provsti
30 54 55 20 / jamh@km.dk

Birgitte Viftrup
Sogne- og diakonipræst
91 55 19 22 / birmo@km.dk

Jeanette Dam Kaastrup
Leder af Reden Aalborg
jk@redenaalborg.dk

Doris Vest Steen
Kirke- kulturmedarbejder i Skalborg
30 66 05 23 / dvst@km.dk

Birgitte Viftrup Mortensen
Sogne- og diakonipræst
91 55 19 22 / birmo@km.dk

FØLG DIAKONIUDVALGETS ARBEJDE

Diakoni i Aalborg Stift

Diakoni er kommet på dagsordenen

"Der er kommet et meget større organisatorisk fokus på det." 

MERE OM...

Diakoniudvalget gennemførte i foråret 2012 en netbaseret undersøgelse af diakoniens placering i Aalborg Stifts menigheder og sogne. Se forskellige artikler og tabeller her: