Funktionspræster
Feltpræster

Feltpræst


Når en militærenhed bliver udsendt, er der altid en feltpræst med. Det gælder både i hæren, søværnet og flyveåbnet, hvor der på landsplan er i alt 95 feltpræster tilknyttet. Ligesom læger og sygeplejersker, er feltpræster non-kombattante og dermed omfattet af særlige bestemmelser i henhold til internationale konventioner. De deltager ikke i kamp og har ret til at bære Røde Kors-armbånd. Feltpræsterne arbejder ikke kun i verdens brændpunkter. De fungerer også som vigtige samtalepartnere for soldater og deres pårørende både før og efter udsendelse. Præsten har tavshedspligt, så soldaterne kan tale frit. 

Feltpræstens opgaver

  • Afholdelse af gudstjenester
  • Afholdelse af mindehøjtidligheder
  • Aflastningssamtaler
  • At tilbyde samtaler og sjælesorg
  • Kirkelige handlinger (f.eks. dåb)
  • Kirkebogsførende opgaver
  • Velsignelse inden missioner
  • Arrangerer foredrag og festligholde højtider
  • Hjælp til afsked: "Min sidste vilje"

Læs mere om feltpræstens opgaver på folkekirken.dk 

Hør sogne- og feltpræst Oral Shaw fortælle om feltpræstens arbejde

Feltpræster tilknyttet Hæren

 

Oral Shaw

Lemvigvej 100, 9220 Aalborg Øst

25 31 79 00 / orsh@km.dk

Henrik Busk Rasmussen

Selsøparken 13, 9400 Nørresundby

98 17 26 91 / 23 39 10 47 / hbr@km.dk

Mariann Dyhrberg Christensen

Helshagevej 28, 7730 Hansholm

97 96 50 12 / mdc@km.dk

Lea Hoff Ringgård Lauridsen

Tornbyvej 14, Horne, 9850 Hirtshals

98 94 91 44 / 51 67 06 63 / lehl@km.dk

Aksel Lindy Toft

Asger Højlundsvej 3, 9850 Hirtshals

98 94 24 70 / aklt@km.dk


Feltpræster tilknyttet Søværnet

 

Peter Jessen

Åkandevej 3, 9300 Sæby

98 46 72 84 / peje@km.dk

Inger Due Borré

Glentevej 15, 9900 Frederikshavn

29 99 24 86 / idb@km.dk

Ulrik Maarup Iversen

Ringvejen 5A, 9800 Hjørring

61 71 98 01 / umi@km.dk

Feltpræster tilknyttet Flyvevåbnet

 

Thomas Uth

Peter Heises Kvarter 43, 9700 Brønderslev

23 44 65 67 / thau@km.dk

Kristian Gram Schjoldager

Tinghøjgade 81, 9493 Saltum

98 88 13 39 / 24 22 17 65 /kgsc@km.dk