Stiftet arbejder med
Mennesker med særlige behov

Mennesker med særlige behov

Aalborg Stift har i 2017 nedsat et netværk bestående af 1-2 præster fra hvert af de 14 provstier med det formål at styrke og udvikle folkekirkens indsats i forhold til mennesker med særlige behov. Målgruppen mennesker med særlige behov omfatter udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede i alle aldre.

Formål

  • at arrangere årlige kursusdage og sætte fokus på emner som bør styrkes eller udvides i folkekirkelige regi, eksempelvis udbrede kendskabet til tilbuddet om børnekonfirmander
  • at stå til rådighed for præstekollegaer, andre kirkeligt ansatte, menighedsråd og eksterne aktører, der ønsker faglig sparring eller inspiration til at rumme mennesker med særlige behov i gudstjenestelivet og den kirkelige undervisning
  • at udvikle nye tiltag og muligheder for at mennesker med særlige behov kan deltage i menigheds- og trosliv og gennem gode oplevelser knyttes tættere til folkekirken

Aktiviteter

  • Årlig stiftsgudstjeneste for udviklingshæmmede. 

Læs mere om initiativet 'Teen Klub for unge med særlige behov'. 

Kontakt

Frederikshavn provsti
(indtil der findes en kontaktpræst i provstiet, kontakt Jammerbugt provsti)
Kathrine Staghøj Liisberg
kasl@km.dk
tlf. 51 51 48 87

Hjørring Søndre provsti
Katrine Kjeller Pedersen (pt. på barsel)
kakm@km.fk

Brønderslev provsti
Vakant

Jammerbugt provsti
Kathrine Staghøj Liisberg
kasl@km.dk
tlf. 51 51 48 87

Aalborg Nordre Provsti
Bodil Bolding Kristensen
bbk@km.dk 
tlf: 98 29 30 56 

Aalborg Vestre Provsti
Susanne Rytter Karamperis
SRK@km.dk

Aalborg Østre Provsti 
Maiko Miyamoto
maimi@km.dk
tlf. 24 90 12 57

Thisted provsti 
Anette Udmark
anud@km.dk

Lisbeth Thomsen
lth@km.dk
tlf: 97 93 40 91

Sydthy provsti
(indtil der findes en kontaktpræst i provstiet, kontakt Jammerbugt provsti)
Kathrine Staghøj Liisberg
kasl@km.dk
tlf. 51 51 48 87

Morsø Provsti
Lars Højlund
lh@km.dk

Rebild provsti
(indtil der findes en kontaktpræst i provstiet, kontakt Jammerbugt provsti)
Kathrine Staghøj Liisberg
kasl@km.dk
tlf. 51 51 48 87

Hadsund provsti
Jane Jelsbak
jj@km.dk 
tlf: 30 96 00 34 

Landsnetværk 

I løbet af 2017-18 etableres stiftsnetværk for mennesker med særlige behov i alle landets 10 stifter. Som paraply for stiftsnetværkenes lokale arbejde er der af bispekollegiet i 2014 etableret et landsnetværk, bestående af lektor Lars Nymark og 2 netværkskoordinatorer fra hvert stift. Fra Aalborg Stift deltager sognepræsterne Anette Udmark og Kathrine Staghøj Liisberg. 

Se landsnetværkets medlemmer her