Fortsæt til hovedindholdet
Stiftet arbejder med
Mennesker med særlige behov
To børn vinker til kameraet

Mennesker med særlige behov

Aalborg Stift har siden 2017 haft et netværk bestående af 1-2 præster fra hvert af de 14 provstier med det formål at styrke og udvikle folkekirkens indsats i forhold til mennesker med særlige behov. Målgruppen mennesker med særlige behov omfatter udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede i alle aldre.

Formål

  • at arrangere årlige kursusdage og sætte fokus på emner som bør styrkes eller udvides i folkekirkelige regi, eksempelvis udbrede kendskabet til tilbuddet om børnekonfirmander
  • at stå til rådighed for præstekollegaer, andre kirkeligt ansatte, menighedsråd og eksterne aktører, der ønsker faglig sparring eller inspiration til at rumme mennesker med særlige behov i gudstjenestelivet og den kirkelige undervisning
  • at udvikle nye tiltag og muligheder for at mennesker med særlige behov kan deltage i menigheds- og trosliv og gennem gode oplevelser knyttes tættere til folkekirken

Kontakt

Frederikshavn provsti
Vakant

Hjørring Søndre provsti
Katrine Kjeller Pedersen 
kakm@km.dk

Lea Hoff Ringgaard Lauridsen
lehl@km.dk

Hjørring Nordre
Der henvises til præsterne i Hjørring Søndre Provsti

Brønderslev provsti
Vakant

Jammerbugt provsti
Kathrine Staghøj Liisberg
kasl@km.dk
tlf. 51 51 48 87

Aalborg Nordre Provsti
Bodil Bolding Kristensen
bbk@km.dk 
tlf: 98 29 30 56 

Aalborg Vestre Provsti
Susanne Rytter Karamperis
SRK@km.dk

Budolfi Provsti
Lise Nedergaard 
lne@km.dk

Aalborg Østre Provsti 
Maiko Miyamoto
maimi@km.dk
tlf. 24 90 12 57

Thisted provsti 
Lene Birgit Plougmann
lbpl@km.dk

Anette Udmark
anud@km.dk

Sydthy provsti
Lisbeth Thomsen
lth@km.dk
tlf: 97 93 40 91

Morsø Provsti
Lars Højlund
lh@km.dk

Rebild provsti
Ingeborg Bruun Sebbelin
ibse@km.dk 
tlf. 41 46 90 00

Hadsund provsti
Vakant

Landsnetværk 

Der er stiftsnetværk for mennesker med særlige behov i alle landets 10 stifter. Som paraply for stiftsnetværkenes lokale arbejde er der af bispekollegiet etableret et landsnetværk, bestående af lektor Lars Nymark og 2 netværkskoordinatorer fra hvert stift. Fra Aalborg Stift deltager sognepræsterne Anette Udmark og Kathrine Staghøj Liisberg. 

Find netværk for folkekirkens arbejde med mennesker med særlige behov