Fortsæt til hovedindholdet
Om Aalborg Stift
Kirketællinger
Fyldte kirkebænke i kirke

Kirketællinger

Find oversigter over kirketællinger i Aalborg Stift i perioden 2015-2022.

Formålet med kirketællingerne er:

  • At give alle i stiftet, det vil sige menighedsråd, præster, provster og biskop et retvisende billede af det rige kirkelige liv rundt omkring i Aalborg Stift.
     
  • At give offentligheden samme retvisende billede af, hvilket liv der leves i folkekirken og således bidrage til retvisende fortællinger om folkekirkens liv og vækst.
     
  • At få baggrundsmateriale og inspiration til overvejelser om strukturelle ændringer dels på det principielle plan og dels konkret, når biskoppen skal drøfte strukturelle ændringer med implicerede menighedsråd, præster og provster i stiftet med henblik på at anvende resurser, både de økonomiske og menneskelige, på den bedst tænkelige måde.
     

Hent Kirketællinger for Aalborg Stift 2015-2022

 

Gudstjenester

Oversigt er under opdatering

Deltagere ved gudstjenester

Oversigt er under opdatering

Kirkelige handlinger

Oversigt er under opdatering

Kirkelige aktiviteter/Arrangementer

Oversigt er under opdatering


Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med kirketællingerne, kontakt:

Christen Staghøj Sinding
Tlf.: 40349096 
Mail: css@km.dk

Vedr. brug af kirketællingerne i pressesammenhænge:
Ingeborg Marie E. Nielsen
Tlf. 61614507
iman@km.dk