Bispevalg i Aalborg Stift
Lister og info til stemmeberettigede

Lister og info til stemmeberettigede

Find valgliste, stillerlister og øvrig info til stemmeberettigede her.

Valgbestyrelsen har udarbejdet en valgliste over de stemmeberettigede, uden adresser og kontrolnumre, som vil kunne ses på folkekirkens intranet, DAP, og på Aalborg Stifts hjemmeside. Det giver menighedsrådsmedlemmer og præster i Aalborg Stift mulighed for at undersøge, om de den 21. juni 2021 er optaget på valglisten. 
Den endelige valgliste kan ses i faktaboksen herunder (ved afstemningens start er der 1765 stemmeberettigede personer)

De stemmeberettigede vil modtage afstemningsmaterialet digitalt den 31. august 2021 kl. 10. 

Valgbestyrelsen opfordrer til, at personer, som mener, at de er berettigede til at stemme, men som ikke modtager afstemningsmateriale, og personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, gør indsigelse overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets udsendelse, dvs. den 7. september 2021. Indsigelse skal sendes til valgbestyrelsens sekretariat på adressen Aalborg Stiftsadministration, Thulebakken 1, 9000 Aalborg eller til kmaal@km.dk.

Når afstemningsmaterialet udsendes, vil valgbestyrelsen beskrive proceduren i forbindelse med valget nærmere. Afstemningsmaterialet sendes direkte til de stemmeberettigedes digitale postkasse, e-boks. Stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil få et fysisk brev om, at de kan stemme ved personligt fremmøde på stiftsadministrationen i åbningstiden i afstemningsperioden.

Stillerlister

Lister over stillererklæringer for hver bispekandidat:

 

Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Hanne Dahl

Thomas Reinholdt Rasmussen