aalborgstift.dk
Biskoppen
Biskop i præstekjole, krave og kæder med kors står foran kirkebænke

Henning Toft Bro

Biskop Henning Toft Bro går på pension i oktober 2021. Ny biskop tiltræder 1. december 2021. I den mellemliggende periode er domprovst Jacob Køhn Andersen stedfortræder for biskoppen.

Henning Toft Bro er født og opvokset i Thyborøn og har været sognepræst både på land og i by, inden han i 2010 blev biskop over Aalborg Stift.

Biskop Henning Toft Bro er øverste myndighed i såvel kirkelige som administrative anliggender i Aalborg Stift. Sammen med stiftamtmand Erling Brandstrup udgør biskoppen Aalborg stiftsøvrighed, som har til opgave:

  • at føre juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg
  • at administrere stiftets del af fællesfonden
  • at godkende menighedsrådenes beslutninger om kirken og kirkegårde (bygningsarbejder)
  • at varetage den overordnede ledelse af stiftsadministrationen