2020
Nyheder

Biskopper opfordrer til fælles klokkeringning

- Gennem den fælles klokkeringning kan kirkerne stå sammen om at minde befolkningen om, at selvom vi er adskilte, er vi sammen om den situation, vi alle befinder os i, lyder det fra biskop Henning Toft Bro.

Som følge af coronakrisen opfordrer biskopperne til fælles klokkeringning hver dag kl. 17.00. Arkivfoto

Hver dag ringer kirkernes klokker både morgen og aften – ofte på forskellige tidspunkter.

Nu kommer landets 10 biskopper med en opfordring til menighedsrådene om, at kirkerne fastsætter aftenringningen til kl. 17 hver dag – og samtidig med en opfordring til os alle:

- Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem, siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, på vegne af biskopperne.

Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Den alvorlige situation, som landet befinder sig i, kan gøre meningen med klokkernes ringning endnu tydeligere.

Biskop over Aalborg Stift, Henning Toft Bro, opfordrer alle kirker i stiftet til at bakke op om den fælles klokkeringning:

- I denne tid er det særlig vigtigt, at vore kirker bruger de redskaber, der er til rådighed for at nå ud til befolkningen og minde om både kirkens budskab og det fællesskab, der er så vigtigt for os alle. Gennem den fælles klokkeringning kan kirkerne stå sammen om at minde befolkningen om, at selvom vi er adskilte, er vi sammen om den situation, vi alle befinder os i.

Henning Toft Bro kommer samtidigt med en opfordring til alle nordjyder:

- Når klokkerne lyder, kan vi alle sende en kærlig tanke til og bede for alle dem, der er særligt berørte af den alvorlige virkelighed, vi alle befinder os i.

Opfordringen til fælles aftenringning gælder så længe COVID-19 hærger, og indtil den normale hverdag er tilbage i Danmark. Der er omkring 2350 folkekirker i landet.