Stiftsråd
Medlemmer

Medlemmer

Et stiftsråd består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti.

Ejnar Haugaard Thomsen

Formand
Aalborg Vestre provsti
Direkte: 98382105 / 23322971
ehaug@home4.gvdnet.dk

Anne Steenberg

Næstformand
Aalborg Østre provsti
Direkte: 20437120 / 98316020
ahsteenberg@gmail.com

Ole Dørum Jensen

Rep. i Det Kirkemusikalske Stiftsudvalg
Aalborg Nordre provsti
Direkte: 98296815 / 60168203
odjensen@stofanet.dk

Henning Toft Bro

Biskop
Rep. i Diakoniudvalget
Tlf.: 98188088
kmaal@km.dk

Jørgen Nielsen

Brønderslev provsti
Direkte: 98843189 / 40335089
joergen.nielsen.try@gmail.com

Villy Steen Møller

Rep. i Udvalg for Folkekirke og Religionsmøde
Frederikshavn provsti
Direkte: 98420681 / 98420681
vismo@mail.dk

Gert Nørgaard Frederiksen

Hjørring Søndre provsti
Direkte: 98982023 / 27258113
gertnf@mail.dk

Jytte Abildgaard

Rebild provsti
Direkte: 98375069
jnabild@turbopost.dk

Dorrit Ruth Andersen

Hadsund provsti
dra@jkka.dk

Niels Christian Kobbelgaard

Domprovst
Rep. i udvalget for Folkekirkens Mission

Direkte: 98122711
nck@km.dk

Jens Peter Madsen

Hjørring Nordre provsti
Direkte: 98473412
jpm@post6.tele.dk

Kay Jacobsen

Jammerbugt provsti
kaja@rebild.dk

Ella Sørensen

Sydthy provsti
ella-s@mail.dk

Ove Thingstrup Holler

Thisted provsti
oth@altiboxmail.dk

Peter Albæk Noer

Sognepræst
Rep. i Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg og Religionspædagogisk Stiftsudvalg
Direkte: 23231034
pno@km.dk

Karsten Konradsen

Morsø provsti
kkonradsen@tdcadsl.dk

Christen Staghøj Sinding

Rep. i Udvalg for Ungen og Kirke
Sognepræst
Direkte: 40349096
css@km.dk

Jørn Skøtt Andersen

Sognepræst

Direkte: 23621878
jsan@km.dk


Hvem kan sidde i stiftsrådet?

Valgbar til stiftsrådet som menighedsrepræsentant er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. Valgret til stiftsrådet har de samme, som har valgret til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder.