Strukturudvalg
Rapport: Kristendom på land og i by

Rapport: Kristendom på land og i by

Medlemsfremskrivning i Aalborg Stift frem mod år 2025.   

Befolkningstætheden i Aalborg Stifts provstier målt i antal indbyggere pr. km2. (Fra rapporten "Aalborg Stift - Kristendom på land o gi by)   

Med udgangspunkt i de demografiske forandringer har Aalborg Stifts stukturudvalg fået udarbejdet en rapport om forholdet mellem kirken og dens medlemmer. For når samfundet ændrer sig, så ændres vilkårene også for folkekirken.

Du kan her nedenfor læse mere om, hvordan folkekirkens fremtid tegner sig i Aalborg Stift. 

Aalborg Stift - Kristendom på land og i by

Rapporten er udarbejdet af Kirkefondet, september 2015 
Tekst og redigering samt bearbejdelse af tal: Peter Lüchau 


Kildemateriale: Aalborg Stifts kirketællinger fra 20. april 2014 til maj 2015, Danmarks Statistiks kirkestatistik for 2007 til 2015, befolkningsfremskrivning for Aalborg Stifts provstier 2015 til 2025 lavet af COWI. 


Læs/download: 
Aalborg Stift - Kristendom på lad og i by  (pdf)

Aalborg Stift - Børn og folkekirkemedlemskab (pdf)
Aalborg Stift - Supplerende diagrammer (pdf)