Stiftsudvalg
Stiftsudvalg for folkekirkens asylsamarbejde

Stiftsudvalg for folkekirkens asylsamarbejde

Videndeling, støtte til lokale samarbejder og støtte til implementering af lokale projekter er fokusområder for udvalget i 2017 og 2018.

Udvalget har valgt tre fokusområder i sin opstartsfase: 

1) Videndeling, erfaringsudveksling og inspiration for både præster, ansatte og frivillige. Af konkrete tiltag arbejdes der på:

  • Inspirationskonference for præster, der arbejder med dåbsoplæring af konvertitter
  • Inspirationsdag for alle interesserede om ’Integration i Folkekirken’ i Folkekirkens Hus efterår 2017

2) Støtte lokale samarbejder med kommuner, frivillige og erhverv. Konkret arbejdes der på:

  • Støtte opstart af dagsommerlejr i mindst et sogn i samarbejde med kommune og frivillige organisationer

3) Implementering og støtte af projekter i lokale kirker

AKTUELT: Arrangement om integration i folkekirken den 4. oktober 2017

Hanna Pedersen

Henning Toft Bro

Biskop, formand 

Niels Christian Kobbelgaard

Domprovst
nck@km.dk

Pia Merete Ploug Kirkegaard

Sognepræst
pmpk@km.dk

Mariann Dyhrberg Christensen

Sognepræst
mdc@km.dk

John Kristensen

Sognepræst  
jokr@km.dk

Knud Erik Nielsen 

Sognepræst
knen@km.dk