Stiftsudvalg
Stiftsbestyrelse for DSUK Aalborg

Stiftsbestyrelse for DSUK Aalborg

Stiftsbestyrelsen har til opgave at repræsentere DSUK lokalt.

Danske Sømands- og Udlandskirker er stiftet med det formål at kunne bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde, studere eller på ferie. Hvert eneste år tager titusindvis af danskere ophold i udlandet i en kortere eller længere periode. Familier flytter ud, fordi en af ægtefællerne udstationeres, unge studerer, tager job som au pairs eller uddanner sig i et internationalt firma. Andre titusinder rejser rundt i verden.

De 53 danske sømands- og udlandskirker ligger spredt ud over hele kloden i storbyer med mange danskere bosat, og i havnebyer med stort dansk skibsanløb, samt i Sydslesvig. De danske sømands- og udlandskirker finder man i Europa, Asien, Australien, USA, Canada, Argentina og Jerusalem.

Hver kirke har en dansk præst ansat til at sikre kirkelig betjening efter Folkekirkens skik og praksis.

Fra sømandskirkerne i de store havnebyer udføres en omfattende besøgsvirksomhed på danske skibe. Langt den væsentligste del af udgifterne til kirkernes drift dækkes af indsamlede midler og udenlandsmenighedernes egne bidrag, mens Kirkeministeriet dog yder tilskud til en del af lønudgifterne til præsterne.

Danske sogne kan melde sig ind i Danske Sømands- og Udlandskirker ved at tegne medlemskab. Et års medlemskab koster: 500 kr. for sogne med op til 5.000 sognebørn. 1.000 kr. sogne med over 5.000 sognebørn. Medlemskabet inkluderer bladet NYT.

Menighedsråd, som er medlem, råder over fem stemmer ved stiftsårsmødet og har derved direkte indflydelse på DSUK´s arbejde! Andre gode grunde for menighedsråd til at tegne medlemskab: De, der gør brug af de danske sømands- og udlandskirker, er medlemmer af Folkekirken og kommer fra alle sogne i Danmark. Danske Sømands- og Udlandskirker virker som Folkekirkens forlængede arm til danskere på farten. Danskere bosætter sig i stadig stigende grad i udlandet i en periode af deres liv. Ethvert dansk sogn har sognebørn bosat i udlandet. Søfarende, unge under uddannelse, unge på rygsækrejse, udstationerede, pensionister og mange flere nyder godt af DSUK´s kirker og menigheder. De danske menigheder i udlandet har brug for at vide sig i et fællesskab med menighederne i Danmark. Danske Sømands- og Udlandskirkers arbejde beror på indsamlede midler. DSUK har brug for de økonomiske bidrag, sognemenigheder i Danmark kan yde ved at tegne medlemskab.

Danske Sømands- og Udlandskirker ledes af en landsbestyrelse, som igen understøttes af 10 lokale stiftsbestyrelser. Medlemmer af Aalborg Stiftsbestyrelse ses nedenfor.

Se også www.dsuk.dk

Ole Stevns

Formand
98801127 / 20713046

o.stevns@gmail.com

Sidsel Bak-Mikkelsen

Næstformand
97741028
abakmik@mvbmail.dk

Line Skovgaard Pedersen

Sekretær
98977512
lspe@km.dk

Jette Erbs

Kasserer
98889096 / 21469496
j.erbs@mail.dk

Johannes E. Sørensen

97951572

Anne Lise Andersen

98424168

John Bastrup