Stiftsudvalg
Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Udvalget arbejder for dialog mellem folkekirkelige menigheder og andre menigheder og kirkesamfund både her i landet og i udlandet.

Den udfordring og den rigdom det er at møde kristne fra andre lande og andre kirkesamfund har den danske folkekirke ikke råd til at undvære.

Folkekirkens mellemkirkelige arbejde har til formål at fremme kontakten mellem folkekirken og andre kirker i og udenfor landets grænser.

Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift ser det som sin opgave gennem information, tilbud om økonomisk støtte og gennem selvstændige initiativer:

  • at arbejde for øget kontakt og dialog mellem stiftets folkekirkelige menigheder og andre menigheder og kirkesamfund i stiftet
  • at arbejde for en øget kontakt og dialog mellem stiftets folkekirkelige menigheder og menigheder fra såvel det nære som det fjerne udland, lutherske såvel som menigheder fra andre kirker
  • at arbejde for, at flest mulige enkeltpersoner, herunder især yngre mennesker, får interesse for og deltager i internationale økumeniske møder og konferencer
  • at virke for, at det mellemkirkelige arbejde får så bredt folkekirkeligt sigte som muligt.

Inspiration til sognene
Det mellemkirkelige Stiftsudvalg samarbejder til to sider. Til den ene side med sognemenighederne i stiftet. Alle sognemenigheder kan hente inspiration og råd hos stiftsudvalget, hvis man ønsker kontakt med kirker i udlandet, ligesom man kan søge om støtte til konkrete mellemkirkelige projekter eller besøg. For at kunne udføre sit arbejde er stiftsudvalget afhængig af økonomisk støtte fra menighedsrådene.

Samarbejde med Det mellemkirkelige Råd
Til den anden side samarbejder stiftsudvalget med Det mellemkirkelige Råd. Det mellemkirkelige Råd består af repræsentanter for stiftsudvalgene samt to biskopper. Rådet tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet, tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale organisationer og følger arbejdet i organisationerne. Det mellemkirkelige Råd har sekretariat i København.

Følg arbejdet i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg. Find referater fra udvalgsmøder her Se aktuelle arrangementer her

Henning Thomsen

Formand
98160843
hennthomsen@gmail.com

Morten Jødal

Næstformand
98183774 / 24607203
morten@joedal.dk

Henning Toft Bro

98188088
kmaal@km.dk

Birgit Thomassen

Christian Roar Pedersen

23203099
crpe@km.dk

Peter Albek Noer

23231034
pno@km.dk

Anne Steenberg

20437120 / 98316020
ahsteenberg@gmail.com

Lea Hoff Ringgaard Lauridsen

98949144 / 51670663
lehl@km.dk

Benedikte Kühle