Stiftsudvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Aalborg Stifts diakoniudvalg har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde.

Udvalgets opgaver er at:

 • kortlægge diakonale aktiviteter, såvel i sognene som på organisations-/institutionsniveau og ajourføre denne kortlægning
 • informere om diakoni på stiftets hjemmeside
 • arrangere debat-, kursus- og inspirationsdage om diakoni
 • inspirere til afholdelse af diakoniens dag i flest mulige sogne/provstier
 • opbygge idébank for diakonale initiativer
 • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
 • formidle erfaringer fra diakonale initiativer i andre stifter
 • stille forslag til stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer

Eksempler på diakonale tiltag i Aalborg Stift:

 • Ældre
 • Særligt udsatte
 • Børn/familier
 • Voksne
 • Unge

En undersøgelse af diakoni i Aalborg Stift: 

 1. Diakoni i Aalborg Stift – oversigt
 2. Sognestørrelse og diakonal aktivitet
 3. Drøftelse og aktivitet
 4. Inspiration udefra savnes
 5. Forslag og kommentarer

Se undersøgelsens resultater her

Inspiration til diakonale aktiviteter

Find en oversigt over diakonale aktiviteter i Aalborg Stift til inspiration til opstart af nye tiltag. 

Hent inspirationsoversigten

Diakonidag 2018

Temaet for Diakonidag 2018 er "Sundhed og trivsel blandt børn og unge".
Se programmet for årets diakonidag d. 1. november 2018


Følg diakoniudvalgets arbejde
Læs referater fra udvalgsmøder her

Annelise Skjerding Hejlskov

Sognepræst i Farstrup
98686011
ass@km.dk

Leif Sondrup

Leder af Folkekirkens Familiestøtte

91520900
leso@km.dk

Henning Toft Bro

Biskop

98188088
kmaal@km.dk

Lena M. Bentsen

Korshærs- og arresthuspræst

24406204
lmb@km.dk

Gitte Arendt Dideriksen

Bestyrelsesmedlem Folkekirkens Familiestøtte

98169371
gitte-arendt@stofanet.dk

Paul Holm

Formand for diakonkonventet i Aalborg Stift

98255322
paul-holm@mail.tele.dk

Susanne Houmøller

Leder af Den Blaa Sociale Café, Hjørring

shj@blaakors.dk

Vibeke Bach Hansen

Kirke og Kulturmedarbejder i Bangsbostrand

98428207
smh.bangsbostrand@mail.tele.dk

Malene Højbjerg Tarp

Kirke og Kulturmedarbejder i Sct.Markus sogn

20277867
maom@km.dk

Joan Amalie Holck

Diakonipræst i Morsø Provsti

30545520
jamh@km.dk


Marie Kirketerp

Diakonipræst i Brønderslev Provsti

24440622
mki@km.dk

Jeanette Dam Kaastrup

Leder af Reden Aalborg

jk@redenaalborg.dk