Præster med særlige opgaver
Katastrofeberedskabet

Katastrofeberedskabet

Det kirkelige katastrofeberedskab i Region Nordjylland har til opgave at yde hjælp ved større ulykker og katastrofer. Der ydes i princippet den samme hjælp i form af sjælesorg, gudstjenester og almindelig medmenneskelig hjælp som præster normalt yder i forbindelse med dødsfald og ulykker i sognet. Men en katastrofe eller større ulykke har ofte et omfang og berører så mange mennesker at behovet for hjælp overstiger det, det enkelte sogn kan yde. Derfor søger katastrofeberedskabet at opbygge en struktur hvori et større antal præster bliver i stand til at hjælpe hinanden på tværs af sognegrænser. Samtidig arbejdes der tæt sammen med Region Nordjyllands kriseterapeutiske beredskab, som er baseret på Aalborg Psykiatriske hospital.


  • Beredskabet består af beredskabspræster, som er almindelige sognepræster, der får en vis efteruddannelse i stiftets og amtets regi.
  • Beredskabet alarmeres via Region Nordjyllands kriseberedskab.
  • I tilfælde af en katastrofealarm arbejder beredskabets præster sammen med psykologer, psykiatere og andet personale på krisehold, der ledes af Aalborg Psykiatriske hospital.
  • En særlig dødsbudsordning gør det muligt for politiet – efter aftale med de efterladte – at skabe kontakt til den lokale sognepræst efter at politiet har måttet give meddelelse om f.eks. et pludseligt dødsfald, en alvorlig ulykke el.lign.
  • Det kirkelige katastrofeberedskab i Region Nordjylland har mulighed for at arbejde sammen med tilsvarende katastrofeberedskaber i andre amter eller andre lande i forbindelse med ulykker, der berører et større område.

Et udvalg bestående af lederne af de enkelte regioners eller stifters katastrofeberedskaber mødes en gang om året for at udveksle erfaringer og ideer til videreudvikling.

Læs mere om Folkekirkens landsdækkende katastrofeberedskab på http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab


Katastrofeberedskabets medlemmer

Lise Munk Petersen

Ledende beredskabspræst

Kirkevej 129 Tolne
9870 Sindal

98 93 03 23
lmpe@km.dk

Bodil Nørager

Hjedsbækvej 478
9541 Suldrup

98 65 30 37
bon@km.dk

Henrik Busk Rasmussen

Udlandsberedskabspræst

Selsøparken 13
9400 Nørresundby

98 17 26 91
hbr@km.dk

Mette Nøhr Shaw

Udenlandsberedskabspræst

260 Gistrup

98 33 30 15
mns@km.dk

Viggo Noe

Rakkebyvej 293
9800 Hjørring

98 99 80 22
vno@km.dk

Hanne Villumsen Jørgensen

Klokkeblomstvej 2
9800 Hjørring

21 36 19 82
hvj@km.dk

Peter Albek Noer

Elsøvej 250, Frøslev
7900 Nykøbing M

23 23 10 34
pno@km.dk