Præster med særlige opgaver
Katastrofeberedskabet

Katastrofeberedskabet

Det kirkelige katastrofeberedskab i Region Nordjylland har til opgave at yde hjælp ved større ulykker og katastrofer. Der ydes i princippet den samme hjælp i form af sjælesorg, gudstjenester og almindelig medmenneskelig hjælp som præster normalt yder i forbindelse med dødsfald og ulykker i sognet. Men en katastrofe eller større ulykke har ofte et omfang og berører så mange mennesker at behovet for hjælp overstiger det, det enkelte sogn kan yde. Derfor søger katastrofeberedskabet at opbygge en struktur hvori et større antal præster bliver i stand til at hjælpe hinanden på tværs af sognegrænser. Samtidig arbejdes der tæt sammen med Region Nordjyllands kriseterapeutiske beredskab, som er baseret på Aalborg Psykiatriske hospital.

  • Beredskabet består af beredskabspræster, som er almindelige sognepræster, der har en efteruddannelse i stiftets og amtets regi.
  • Beredskabet alarmeres via Region Nordjyllands kriseberedskab.
  • I tilfælde af en katastrofealarm arbejder beredskabets præster sammen med psykologer, psykiatere og andet personale på krisehold, der ledes af Aalborg Psykiatriske hospital.
  • En særlig dødsbudsordning gør det muligt for politiet – efter aftale med de efterladte – at skabe kontakt til den lokale sognepræst, efter politiet har måtte give meddelelse om f.eks. et pludseligt dødsfald, en alvorlig ulykke el.lign.
  • Det kirkelige katastrofeberedskab i Region Nordjylland har mulighed for at arbejde sammen med tilsvarende katastrofeberedskaber i andre amter eller andre lande i forbindelse med ulykker, der berører et større område.

Et udvalg bestående af lederne af de enkelte regioners eller stifters katastrofeberedskaber mødes en gang om året for at udveksle erfaringer og ideer til videreudvikling.

Læs mere om Folkekirkens landsdækkende katastrofeberedskab på http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab

 

Katastrofeberedskabets medlemmer

Henrik Busk Rasmussen

Leder

Selsøparken 13
9400 Nørresundby

98 17 26 91
23 39 10 47
hbr@km.dk

Mette Nøhr Shaw

Udlandsberedskabspræst

9260 Gistrup

98 33 30 15
mns@km.dk

Sigrid Wilbrandt Kjær

Thisted

51 50 50 35
SIKj@km.dk

Karen Søe Pedersen

Aalborg

20 25 87 22
KSPE@km.dk

Hanne Villumsen Jørgensen

Klokkeblomstvej 2
9800 Hjørring

21 36 19 82
hvj@km.dk

Peter Albek Noer

Elsøvej 250, Frøslev
7900 Nykøbing M

23 23 10 34
pno@km.dk

Aksel Lindy Toft

Hirtshals

51 67 06 61
AKLT@km.dk