Stiftet arbejder med
Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg er en kerneydelse i folkekirken og på www.sjælesorg.nu 

Biskop Henning Toft Bro er formand for projekt Sjælesorg på Nettet, der har modtaget 8,3 millioner over en treårig periode fra Folkekirkens Fællesfond og landets ti stifter.

  • Sjælesorg på Nettet blev lanceret den 1. januar 2017
  • www.sjælesorg.nu kan du chatte, snakke eller videosamtale med en præst. Samtalen er fortrolig, præsten har udvidet tavshedspligt og der føres ikke journal
  • Sjælesorg på Nettet vil trække på gode erfaringer fra Sverige og Finland, hvor man allerede praktiserer online sjælesorg
  • Sjælesorgssamtalerne er gratis