Mennesker med særlige behov
Aalborg Stifts netværksgruppe

Aalborg Stifts netværksgruppe

Mere om præsterne, der i Aalborg Stift arbejder med mennesker med særlige behov.

Anette Udmark, Jammerbugt Provsti

 • Arrangerer skole-kirkesamarbejde med kommunens specialklasser.
 • Tilbyder børnekonfirmandforberedelse for indskolingselever i specialklasserne.
 • Forbereder unge til konfirmation fra specialklasserne.
 • Kontaktpræst for kommunens bo- og væresteder for voksne med psykisk- og fysisk udviklingshæmning. Private såvel som kommunale.
 • Arrangerer andagter og gudstjenester.
 • Står til rådighed for pårørende og personale der måtte have brug for en samtale eller hjælp til at håndtere samtaler om eksistentielle emner.

Annelise Stenholt Skjerning Hejlskov, Farstrup, Lundby, St. Ajstrup sogne, Aalborg Vestre Provsti

Sognepræst siden 1999.

I december 2013 blev der til Annelises stilling som sognepræst knyttet en forpligtigelse til stillingen om varetagelse af diakonalt arbejde - bl.a. ved at opnormere den kirkelige indsats på Plejehjemmet i Nibe, Solsidecenteret, Region Nordjyllands største plejehjem med 82 beboere.

Udover varetagelsen af almindelige plejehjemsgudstjenester står hun for et fast ugentligt tilbud i et af plejehjemmets 6 huse i form af enten en sang og fortælle-formiddag eller en gudstjeneste med nogle af de beboere med så omfattende en demenssygdom, at de kun vanskeligt kan deltage i den almindelige plejehjemsgudstjeneste.

Som følge af den tætte tilknytning til plejehjemmet kommer Annelise også på en del husbesøg blandt beboerne, ligesom jeg ofte kaldes ud til hjemmealtergang. Og ved dødsfald sker det også, at Annelise forretter begravelsen grundet stor tilknytning til afdøde.

Derudover står Annelise til rådighed for samtaler med dels pårørende blandt plejehjemmets beboere, dels med personalet.

Sammen med en demensvejleder står Annelise desuden for en af de pårørendegrupper, som Aalborg Kommune tilbyder de pårørende til en demensramt, typisk en ægtefælle, bror eller søster.

Bodil Bolding, Vodskov Sogn, Aalborg Nordre Provsti

Bodil Bolding er ansat til at varetage undervisningen af børnekonfirmander på provstiets specialskoler, samt arbejde sammen med kolleger de steder, hvor der er specialklasse-rækker i folkeskolen.

Siden 1994 har hun forberedt børn med særlige behov til konfirmation. Det har været børn med generelle indlæringsvanskeligheder, men også hold med udviklingshæmmede, børn med ADHD-diagnoser eller ASF-diagnoser. Typisk ét til to hold pr. år, som er undervist i samme omfang som normalklasser.

I 2006/7 har Bodil taget en Pædagogisk Diplomuddannelse i Specialpædagogik betalt via kompetencefonden.

I løbet af året holder Bodil en række gudstjenester for udviklingshæmmede på deres bosted, samt en del julegudstjenester for en lang række mennesker med særlige behov. 

Gitte Ishøy, Sognepræst i Thisted, Skinnerup sogne, Thisted Provsti

Har i cirka 30 år arbejdet med følgende:

 • Haft konfirmander fra en specialskole, kaldet Østermølleafdelingen. Her kommer børn fra et stort område: Syd Thy Provsti, Morsø Provsti samt Thisted Provsti.
 • Har de sidste to år haft undervisning af minikonfirmander fra Østermølleafdelingen.
 • Har i cirka 30 år haft gudstjenester for voksne sentudviklede og udviklingshæmmede.


På specialskolen og i Gittes arbejde med voksne sentudviklede og udviklingshæmmede har hun stor støtte fra lærere/pædagoger,  sognemedhjælper, menighedsråd samt en stor skare frivillige. 
 
Hun har kontakt til de fleste steder hvor sentudviklede og udviklingshæmmede færdes, d.v.s. både hvor de bor, og hvor de arbejder og går i skole og på fritidshjem.
 
Gitte afholder følgende arrangementer og gudstjenester i 2017:
 

 • Fastelavnsgudstjeneste, den 9. februar kl. 17.3
 • Forårsarrangement, den 18. maj kl. 17.30 hos FDF
 • Høstgudstjeneste, den 14. september kl. 17.30
 • Julestue den 23. november kl. 17.00-19.00 i Thisted kirkecenter.
   

Derudover afholdes julegudstjeneste for hele Østermølleafdelingen samt for Thyværkstedet.

Jane Jelsbak, Arden, Astrup, Rostrup, Rold, Vebbestrup, Oue, Valsgaard Sogne, Hadsund Provsti

Jane Jelsbak og er ansat som sognepræst i Arden, Astrup, Rostrup, Rold, Vebbestrup, Oue, Valsgaard Sogne - og som præst for børn og unge med særlige behov i Hadsund Provsti.

I samarbejde med skolen/lærerne planlægges hvert år en række kirkebesøg for de elever, der går på Astrup skole eller k-klasserne i Arden. Undervisningen tilpasses gruppens særlige behov og muligheder. Der formidles kendskab til kirke og kristendom i mødet med elevernes egne erfaringer og spørgsmål. Det aftales nærmere med skolerne, hvornår forløbene tilbydes.

Det er også Jane, der står for konfirmationsforberedelsen for de elever, der går på Astrup skole eller K-klasserne i Arden.

Laura Håkansson, Rebild Provsti

25% i Rebild Provsti til børn og unge med særlige behov. Laura har følgende opgaver:

 • Special-minikonfirmandforløb i samarbejde med lokale sognepræster
 • Special-konfirmandhold fra AK-afdelingen på Skørping Skole
 • Opsamlings-special-konfirmandhold fra provstiet ved behov
 • Støtte på inklusions-konfirmandhold i samarbejde med lokale sognepræster
 • Ungdomsklub for unge med særlige behov fra hele provstiet
 • Præst for Skibstedskolen i Skibsted (specialskole) herunder konfirmandundervisning og dødsfald
 • Præst for Højbjerghus i Støvring (børnehjem for multihandicappede børn) herunder konfirmandundervisning og sjælesorg 

Marianne Korsbæk Madsen, Sct. Catharinæ sogn, Hjørring Søndre Provsti

Marianne har undervist og konfirmeret udviklingshæmmede konfirmander siden 1986. De sidste mange år alle sammen elever fra Hjørring Kommunes OK-klasser. Siden 2005 endvidere månedlige aftengudstjenester for voksne udviklingshæmmede, hvoraf de fleste bor i bofællesskaber; enkelte i egen bolig. 

For efteråret er der planlagt gudstjenester for voksne udviklingshæmmede på flg. datoer:

 • onsdag den 20. september
 • onsdag den 25 oktober
 • onsdag den 22. november.

Alle aftener kl. 19 i Sct. Catharinæ kirke - med efterfølgende kirkekaffe og hyggeligt samvær i kirkens Sognegård, som ligger på samme adresse