Stiftet arbejder med
Mennesker med særlige behov

Mennesker med særlige behov

Aalborg Stift har i 2017 nedsat et netværk bestående af 1-2 præster fra hvert af de 14 provstier med det formål at styrke og udvikle folkekirkens indsats i forhold til mennesker med særlige behov.

Målgruppen mennesker med særlige behov omfatter udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede i alle aldre. Der er rundt om i hele landet initiativer for netop den målgruppe. Følgende præster er med i Aalborg Stifts netværksgruppe:

Frederikshavn Provsti: Inger Due Borré: idb@km.dk
Hjørring Søndre Provsti: Marianne Madsen: mm@km.dk
Brønderslev Provsti: Steen Rughave: srug@km.dk
Thisted Provsti: Gitte Ishøy: gi@km.dk
Sydthy Provsti: Claus Nybo: cny@km.dk
Morsø Provsti: Lars Højlund (Nykøbing Mors): lh@km.dk
Aalborg Nordre Provst: Bodil Bolding Kristensen: bbk@km.dk og Erik Boye: erb@km.dk
Aalborg Vestre Provsti: Annelise Stenholt Skjerning Hejlskov: ass@km.dk
Jammerbugt Provsti: Anette Udmark (evt. koordinator): anud@km.dk
Hadsund Provsti: Jane Jelsbak: jj@km.dk
Rebild Provsti: Laura Håkansson (koordinator): laha@km.dk

Formål

  • at arrangere årlige kursusdage og sætte fokus på emner som bør styrkes eller udvides i folkekirkelige regi, eksempelvis udbrede kendskabet til tilbuddet om børnekonfirmander 
  • at stå til rådighed for præstekollegaer, andre kirkeligt ansatte, menighedsråd og eksterne aktører, der ønsker faglig sparring eller inspiration til at rumme mennesker med særlige behov i gudstjenestelivet og den kirkelige undervisning
  • at udvikle nye tiltag og muligheder for at mennesker med særlige behov kan deltage i menigheds- og trosliv og gennem gode oplevelser knyttes tættere til folkekirken

Aktiviteter

  • årlig stiftsgudstjeneste for udviklingshæmmede, den næste bliver afholdt i forbindelse med Valentinsdag i 2018 

TV2 Nord var med til den første stiftsgudstjenste for udviklingshæmmede, som var en høstgudstjeneste i Budolfi Kirke september 2016. 

Landsnetværk 

I løbet af 2017-18 etableres stiftsnetværk for mennesker med særlige behov i alle landets 10 stifter. Som paraply for stiftsnetværkenes lokale arbejde er der af bispekollegiet i 2014 etableret et landsnetværk, bestående af lektor Lars Nymark og 2 netværkskoordinatorer fra hvert stift. Fra Aalborg Stift deltager sognepræsterne Anette Udmark og Laura Håkansson. 

Se landsnetværkets medlemmer her

Kirke-uge i 2019

Landsnetværket arbejder på at stable en landsdækkende Kirke-uge for mennesker med særlige behov på benene i uge 37, 2019. Sognepræst Laura Håkansson sidder med i arbejdsgruppen og kan kontaktes, hvis nogen vil høre nærmere eller bidrage til arbejdet.