Tilbud til børnefamilier
KIFF: Kursus for skilte

KIFF

Forløb for skilte forældre


Folkekirkens Familiestøtte ønsker at støtte skilte forældre i at skabe bedre trivsel for deres børn, og derfor udbydes gratis KIFF-kurser til forældre. Kurset giver redskaber til at forbedre samarbejdet og kommunikationen.

KIFF-kurset er målrettet forældre med fælles børn, der er gået fra hinanden. Det overordnede formål er at give forældre viden, inspiration og redskaber til at tage godt vare på deres barn efter skilsmissen og til at skabe et godt forældresamarbejde med udgangspunkt i barnets behov. De to forældre kan deltage sammen i kurset, eller den ene kan deltage alene, hvis kun den ene part ønsker kurset.


Kursets indhold

KIFF står for Kursus I Fælles Forældreansvar. Parrene præsenteres for en værktøjskasse af konkrete metoder og viden, de kan bruge til at udvikle et godt samarbejde. Der fokuseres desuden på barnets perspektiv og reaktionsmønstre på forskellige alderstrin.

Der undervises i en række temaer indenfor problemhåndtering og kommunikation, og forældrene får redskaber til at tale bedre sammen og forstå sig selv og hinanden.


Rammerne for forløbet

Et KIFF-kursus varer 12 timer og afholdes enten hen over en weekend eller over fire hverdagsaftner. Kurset veksler mellem fælles undervisning i konkrete redskaber og samtaler og øvelser mellem det enkelte forældrepar. Der deles ikke personlige forhold mellem deltagerne på kurset.

Kurset følges op af aftener, hvor der følges op på, hvordan det er gået med forældresamarbejdet siden kurset. Det skal hjælpe forældrene med fortsat at holde fokus på et konstruktivt forældresamarbejde til gavn for børnene.

 

Baggrunden for KIFF-kurser

KIFF-kurset er udviklet af Center for Familieudvikling, som har tilbudt det til skilte forældre siden 2010. Alle undervisere hos Folkekirkens Familiestøttes KIFF-kurser er certificerede KIFF-ledere fra Center for Familieudvikling.

En evaluering fra 2015 (Center for Familieudvikling) viste, at

  • 84 pct. af deltagerne på kurserne oplevede et bedre samarbejde efter kurset
  • 86 pct. fik større viden og forståelse for børnenes reaktioner og behov
  • 75 pct. oplevede, at de bedre kunne mestre bruddet efter kurset

Noget for dig?

Du kan se vores planlagte KIFF-kurser her.

Du kan også kontakte konsulent Dorthe Kjærgaard på tlf.nr. 21 59 66 16 eller mail dokj@km.dk eller den lokale koordinator, som du finder kontaktoplysninger på her.