Center for Folkekirkens Familiestøtte
Tilbud til børnefamilier

Tilbud til børnefamilier

Center for Folkekirkens Familiestøtte ønsker at hjælpe forældre med at øge trivslen i hjemmet. Hjælpen gives ved at støtte forældrene i deres rolle som forældre og som rollemodeller for deres børn.

Fokusområderne i indsatsen kan være meget forskellig fra familie til familie og vil afhænge af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.  

Vi har på nuværende tidspunkt tre forskellige tilbud til almindelige børnefamilier. Støtten gives i de områder, hvor Folkekirkens Familiestøtte har ansat en koordinator. Hvor det er, kan du se her.

Center for Folkekirkens Familiestøtte tilbyder støtte til alle familier uanset politiske og religiøse overbevisninger. Vi kan dog ikke tilbyde hjælp til familier, der har så store udfordringer, at det er kommunen, der skal tilbyde hjælp i hjemmet.

Læs mere om hvordan din familie kan få hjælp

Læs mere om hvordan du bliver frivillig