Center for Folkekirkens Familiestøtte
Om Folkekirkens Familiestøtte

Center for Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte er sat i verden for at støtte forældre i at øge deres børns trivsel i hjemmet.

Vi yder støtte til forældre ved hjælp af godkendte frivillige, som kommer i familiens hjem og støtter forældrene i de udfordringer, de ønsker hjælp til. Derudover tilbydes kommunikationskurser for par og samarbejdskurser for skilte forældre.

Målet med hjælpen er, at børn skal trives i deres hjem, og her er forældrenes rolle afgørende.


Baggrund

Der er desværre mange undersøgelser, der viser, at en stor gruppe børn ikke trives. En undersøgelse af børn og unges trivsel fra SFI fra 2014 viser bl.a.

  • 28% af børn og unge har søvnproblemer
  • 27% af børn og unge har hovedpine ugentligt
  • 35% af unge kvinder på 19 år har været til psykolog og føler sig ofte bekymrede eller angste

Hovedpine og søvnproblemer kan eksempelvis hos de mindre børn udvikle sig til store problemer, når de bliver unge. Blandt andet af denne grund er der behov for forebyggelse i børnefamilierne, så trivslen i hjemmet kan fremmes, mens problemerne er mindre.

Det offentlige system tager sig af de familier, der har alvorlige trivselsproblemer. Disse forældre betegnes også som udsatte børnefamilier.

Tidligere hjælp og støtte vil imidlertid være en meget stor fordel for familierne og for samfundet.

Derfor har forældre nu mulighed for at modtage støtte fra Center for Folkekirkens Familiestøtte. Det kan være forældre der:

  • savner en at tale med om udfordringerne i dagligdagen
  • gerne vil have lidt støtte til at skabe forandringer i dagligdagen mellem forældrene indbyrdes eller mellem forældre og børn
  • gerne vil have struktureret dagligdagen på en anden måde
  • ønsker støtte i øvrigt til at lave ændringer i dagligdagen

Forankring i Folkekirken

Næstekærlighed er en del af Folkekirkens DNA, og der er historisk tradition for, at folkekirken via diakonalt arbejde tilbyder sin hjælp til borgere, der har brug for hjælp. Samtidig er folkekirken med sine 2400 sogne tilstede overalt i landet og har dermed - afhængigt af provstiudvalgenes og menighedsrådenes beslutninger - mulighed for at tilbyde sin støtte til mange børnefamilier. Derfor er Folkekirkens Familiestøtte udviklet i og forankret i Folkekirken. 


Organisering

Center for Folkekirkens Familiestøtte blev etableret som et udviklingsprojekt i januar 2016, og siden er vi vokset til i januar 2018 at være tilstede i 3 stifter og 14 provstier, og 201 sogne er blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte.

Folkekirkens Familiestøtte er et tilbud til alle provstiudvalg / menighedsråd i hele landet, der ønsker at opprioritere det diakonale arbejde og gøre næstekærlighed konkret som støttetilbud til sognets familier.

De provstiudvalg / menighedsråd, der træffer beslutning om at deltage i Center for Folkekirkens Familiestøtte, er ejere af Center for Folkekirkens Familiestøtte. Deltagelse forudsætter ansættelse af en koordinator. Ansættelsen kan forestås af såvel provstiudvalg som menighedsråd i samarbejde med ledelsen af centeret.

Koordinatoren har det lokale ansvar for at formidle viden om Folkekirkens Familiestøtte til alle relevante målgrupper, rekruttere og lede frivillige samt løbende etablere kontakt til børnefamilierne. Koordinatoren er medarbejder i Center for Folkekirkens Familiestøtte. Ledelse og sekretariat for centeret er placeret i Folkekirkens Hus i Aalborg.


Mere information

Hvis du vil vide mere om Center for Folkekirkens Familiestøtte, så kontakt leder Leif Sondrup på tlf. 3033 3201 eller mail leso@km.dk eller udviklingskonsulent Lisbeth Andreassen Ryelund på tlf. 3033 5002 eller mail liar@km.dk                                      Center for Folkekirkens Familiestøtte

                                                     Gammel Torv 4

                                                     9000 Aalborg


Nyhedsbrev

Tilmeld her

Facebook

Følg os her

Kirkeministeren

“Det er det bedste eksempel på, hvad frivillig-Danmark kan løfte. Familier hjælper familier. Folkekirken har jo en lang tradition for netop at engagere sig lokalt i socialt arbejde. Der er faktisk kommet et stigende fokus på diakoni og social indsats gennem de seneste år”, siger kirkeminister Bertel Haarder om projektet"