Center for Folkekirkens Familiestøtte
Nyheder

Nyheder

Det passer til vores tankegang

Provst Esben Andersen synes, Aarhus Vestre Provsti får meget ud af at være medejere af Folkekirkens Familiestøtte.  

Jeg føler mig godt klædt på

Astrid Sonne Svits har ikke tidligere været engageret i Folkekirken, men da hun læste om Folkekirkens Familiestøtte, fik hun lyst til at blive frivillig.

Byg din opdragelse på viden og værdier

Tidligere tiders faste opdragelseskultur er forsvundet. Forældre er derfor tvunget til at være opmærksomme på at opdrage ud fra egne værdier.

Samarbejde over stiftsgrænse

Hadsund og Hobro-Mariager Provstier har sammen ansat en koordinator. Kommunen glæder sig over initiativet.

PREP-kurset har givet os et bedre forhold

Maria og hendes kæreste er blevet mere bevidste om deres forholds styrker og svagheder.

Nyt kursus for skilte forældre

Fraskilte forældre kan nu få redskaber til at forbedre samarbejdet og få fokus på deres børns behov