Bliv frivillig
Frivillig forældreven

Frivillig forældreven

Som frivillig forældreven kommer du ud til en eller flere børnefamilier og støtter forældrene i deres forældrerolle.

Opgaverne kan være meget forskellige alt efter hvilke udfordringer, familien har.  Du kan læse mere om mulige hjælpeopgaver her.

Behovet for støtte i den enkelte familie kan variere fra 1 time hver anden uge til flere gange om ugen. Du aftaler med koordinatoren, hvor mange timer du har mulighed for at bruge.

 

Ønsker og krav til frivillige

Vi stiller ikke krav om uddannelsesmæssige faglige kompetencer. Vi er derimod interesserede i at få en god snak om dine personlige evner og erfaringer. Vi stiller krav om, at alle frivillige har en ren straffeattest.

Vi sigter efter, at alle forældrevenner er villige til at binde sig som frivillig i mindst et år. Dette gør vi af hensyn til familierne, som ofte har brug for stabilitet over længere tid.

Vi forventer naturligvis ikke, at du kan hjælpe med alle typer opgaver. Der vil blive indgået aftale med dig om hvilke typer opgaver, du brænder for ud fra de interesser, erfaringer og kompetencer, du har.

Vi ønsker frivillige, som ud over at bruge deres tid i hjemmene, også er indstillet på at deltage i supervision samt møder med andre frivillige i lokalområdet.


Hvordan kommer jeg i gang?

Ønsker du at blive frivillig forældreven eller høre mere, er du velkommen til at kontakte koordinatoren i dit lokale område her.

Koordinatoren vil invitere dig til en samtale med henblik på at høre om dine tanker, forventninger og motivation for at blive frivillig. Derefter vil du blive inviteret på et introduktionskursus, som forløber over to hverdagsaftner.

Efterfølgende vil du og koordinatoren have en opfølgende samtale, hvor I afklarer, om der er grobund for et samarbejde. I underskriver begge en samarbejdsaftale, som naturligvis forudsætter en ren straffeattest.

Når du er godkendt som frivillig, er du med i den lokale gruppe af frivillige. Hvor hurtigt du får kontakt til en familie, afhænger af hvilke familier, der aktuelt søger hjælp. Der fokuseres på at lave et godt match. Du besøger familien sammen med koordinatoren første gang.