Presse og Kommunikation
Presse og Kommunikation

Presse og Kommunikation

Presse og Kommunikation er en forening dannet af stiftets 14 provstier.

Presse og Kommunikation er etableret i samarbejde mellem samtlige provstiudvalg i Aalborg Stift. Se vedtægt for samarbejdet her.

Presse og Kommunikation ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse, som har ansat tre medarbejdere til at varetage den daglige drift. 

Foreningen har til formål:

  • at knytte og udbygge kontakt til massemedierne, såvel lokale som regionale og landsdækkende, trykte og elektroniske
  • at sikre information om folkekirkelige forhold og herved have medindflydelse på medieomtalen
  • at placere den kirkelige debat i medierne som en naturlig og nødvendig del af den folkelige debat
  • at varetage andre kommunikationsopgaver

Presse og Kommunikation har i 2018 et budget på kr. 2.0 mio kr. heraf er kr. 550.000 tilskud fra Stiftsrådet. Resten er bidrag fra provstierne. Se årsregnskaber

Poul Jacobsen

Formand

Udpeget af biskoppen

98 24 94 96 - 30 62 04 24
poul.jacobsen@privat.tele.dk

Christian Borrisholt Steen

Næstformand og underskriftberettiget

Valgt af repræsentantskabet

50 72 27 69
christian.borrisholt.steen@gmail.com

Viggo Ernst Thomsen 

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af biskoppen

51 64 45 90
veth@km.dk

Arne Waage Beck

Bestyrelsesmedlem

Valgt af repræsentantskabet

98 48 92 03 - 20 48 55 85
arne@waage-beck.dk

Lise Sæderup

Bestyrelsesmedlem

Valgt af repræsentantskabet

98 31 99 80 - 61 18 71 11
folmerjensenunderholdning@klarupnet.dk

Henning Bentzen

Bestyrelsesmedlem

Aalborg Østre Provsti

98 18 33 90 - 40 45 43 52
hbe@gvdnet.dk

Sidse Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Aalborg Budolfi Provsti

sidse@sidsenet.dk

Jørgen Nielsen

Kasserer

Ikke medlem 

98 84 31 89 - 40 33 50 89
joergen.nielsen.try@gmail.com

Svend Erik Pedersen

Medlem af repræsentantskabet

Valgt af repræsentantskabet

98 37 80 07
espe@city.dk

Sven Høyer

Medlem af repræsentantskabet 

Brønderslev-Dronninglund Provsti

29 38 44 79
sven9330@gmail.com

Arne Mandrup Holdensen

Medlem af repræsentantskabet

Valgt af repræsentantskabet

arneholdensen@gmail.com

Heidi Sørensen

Medlem af repræsentantskabet 

Hjørring Nordre Provsti

29 92 07 89
holmsminde9940@gmail.com 

Carsten Thomasen

Medlem af repræsentantskabet

Valgt af repræsentantskabet

ct@carsten-thomasen.dk

Preben B. Dahlgaard

Medlem af repræsentantskabet

Sydthy Provsti

93 47 41 - 30 25 22 74
degnevangen@godmail.dk

Susanne Pendlmayr

Medlem af repræsentantskabet

Hadsund Provsti

61 97 26 83
spendlmayr@gmail.com

Maria Ohrt-Nissen

Medlem af repræsentantskabet

Rebild Provsti

98 33 58 12
mariaohrt@mail.dk

Jens Andreasen

Medlem af repræsentantskabet

Aalborg Nordre provsti

98 25 66 00 / 20 48 38 67
jalan@mail.dk 

Steen Sunesen

Medlem af repræsentantskabet

Morsø Provsti

97 72 18 41 - 30 31 97 62
ssu@km.dk

Annemette Kamp Nielsen 

Medlem af repræsentantskabet

Aalborg Vestre Provsti

98 37 70 05
ankn@km.dk 

Erik Kristensen

Medlem af repræsentantskabet

Hjørring Søndre Provsti

20 80 49 28
ge@bbnpost.dk

Vakant

Thisted Provsti

Vakant

Jammerbugt Provsti

Marie Hoehl Tolstrup

Mediekonsulent, ansat

Redaktør, web og nyhedsbrev
30 61 14 30
mhto@km.dk