Aktuelt
Kalender

Kalender

Kalenderen viser større begivenheder i stiftet. Gudstjenester og lokale sognearrangementer findes i kirkekalenderen

22
sep

Teologiens Dag

Teologisk Voksenundervisning inviterer til foredrag"Luther - liv og konsekvens" vedHenning Kjær Thomsen,tidligere rektor for Pastoralseminariet i Aarhus. Derefter gudstjeneste i domkirken og festmiddag i Folkekirkens Hus. Se uddybendeprogram og information omtilmelding. Tilmeldingsfrister den 18. september.

29
sep

Landemode

Aalborg Stifts årlige landemode indledesmed gudstjeneste i Aalborg domkirke, Budolfi Kirke.Prædikant er provst Christian Bjørn Krüger, Aalborg Østre Provsti. Ved gudstjenesten indsættes provst Line Skovgaard Pedersen som provst for Sydthy Provsti og provst Lise Lundgreen som provst for Brønderslev Provsti.Landemodet er en gammel institution og udgør forsamlingen af biskop, stiftamtmand og stiftets 14 provster, som drøfter anliggender, der angår stiftet som helhed. Biskoppen aflægger en beretning om årets gang.Landemodegudstjenesten er en offentlig gudstjeneste, hvor enhver er velkommen til at deltage.

04
okt

Inspirationsmøde: Integration i folkekirken

Kommer der flygtninge/udlændinge i din kirke? Er du nysgerrig på hvordan andre kirker tager del i integration? Vil du blive bedre til at tænke integration ind i din egen kirke? Stiftsudvalget for Folkekirkens Asylsamarbejde inviterer tilinspirationsaften om integration, flygtninge og migranter i mødet med folkekirken. Se info om arrangementet herOBS: Tilmelding senest den 27. september.

05
okt

Studiedag: Voksenfællesskaber i folkekirken

Religionspædagogisk udvalg arrangerer en ekstra studiedag som opfølgning på januars konference om voksenpædagogik. Mød blandt andet Ingela Bergström og Birgitte Kragh Engholm.Dagen er tiltænkt alle kirkelige undervisere. Se program og tilmelding her

06
okt

Stiftskursus: Synge Gud en sang for den lyse dag

Stiftsudvalg for Kirkemusik og Gudstjeneste inviterer til kursusdag med flere vinkler på sang og fællessang. Se program og tilmelding. OBS: Tilmeldingsfrist den 20. september.

10
okt

Foredrag: Reformation og Bibel

Bibelselskabets Stiftsudvalg inviterer til foredrag omBibelen i reformationen.Udvalgsformand og provst Thomas Reinholdt Rasmussen fortæller omBibelens betydning for 500 år sidenog trækker tråde tilvore dages bibelbrug og bibeldebat. Alle er velkomne.Læs mere om arrangementet her

31
okt

Reformationsgudstjeneste

I anledning af 500-året for reformationeninviterer AalborgStift til en flot og festlig gudstjeneste i Budolfi Kirke. Gudstjenesten vil have etstærkt reformatorisk præg medfokus på evangeliet for folket.BiskopHenning Toft Bro er liturg og prædikant, mens organist Erling A. Thomsen og kantor Margrethe Østergaard står for den musiske ledelse. Der er fri adgang til domkirken, hvor tårnblæsere spiller i timen op til.Der er arrangeretekstra siddepladser i Folkekirkens Hus, hvortil gudstjenesten live-transmitteres.

02
nov

Diakonidag

Diakoniudvalget i Aalborg Stift afholder diakonidagfor alle præster, ansatte og frivillige i folkekirken. Hovedemnet for dagen er ”Ensomhed”. Se program og tilmelding her