Aktuelt
Kalender

Kalender

Kalenderen viser større begivenheder i stiftet. Gudstjenester og lokale sognearrangementer findes i kirkekalenderen

24
nov

FUV stiftskursus: NogetMedSalmer – babysalmesang på ny

Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at babysalmesang foregår i en folkekirkelig ramme – med kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster? Denne kursusdag vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Fokus vil være på en liturgisk opbygning af et babysalmesangsforløb med gentagelsen, roen og nærværet som væsentlige parametre. Kurset vil blandt andet indeholde et oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en gudstjenstlig kontekst en præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet Kurset henvender sig til: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Bemærk: Der er plads til 25 deltagere på kurset Tilmeldingsfrist 1. november 2017.OBS: Kurset er fuldtegnet, men der oprettes venteliste.

27
nov

Årsmøde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

Årsmødet indledes med spisning. Aftenen byder påindlæg vedsognepræst Peter Albeck Noer, som deltog iDet Lutherske Verdensforbunds Generalforsamling i Namibia, enberetning fra en mellemkirkelig besøgsrejse til Sachsen samt rejseoplevelser fra etvenskabsbesøg i Libanon. Derudover er der valg af nye kandidater til stiftsudvalget.Se den officielle indbydelse her.OBS:Tilmeldingsfrist den 18. november.OBS: Frist for opstilling af kandidater er den1. november 2017.

29
nov

Ordination

Biskop Henning Toft Bro foretager ordination afCand.theol. Christian Rønlev Berwald, der ansættes som sognepræst (kbf) i Sydvestmors Pastorat med virkning fra den 1. december 2017.Alle er velkomne.